Søkeresultat på

-


Loading...

Arbeidsutvalet (AU)

Dei tre fylkesordførarane er arbeidsutval (AU) for Vestlandsrådet. AU skal m.a. sette politisk dagsorden og avklare kva saker Vestlandsrådet skal arbeide med. Dei har til vanleg seks til åtte møte i året.

Medlemer i arbeidsutvalet:

Jon Askeland, Vestland

Tove-Lise Torve, Møre og Romsdal

Marianne Chesak, Rogaland