Søkeresultat på

-


Loading...

Arbeidsutvalet (AU)

Vestlandsrådet har skipa eit eige arbeidsutval (AU) med dei fire fylkesordførarane på Vestlandet. AU skal m.a. vere eit organ som set den politisk dagsorden og som avklarar kva saker ein skal arbeide med mellom møta.

I dag sit desse i arbeidsutvalet:

- Jon Aasen, Møre og Romsdal

- Anne Gine Hestetun, Hordaland

- Solveig Ege Tengesdal, Rogaland

- Jenny Følling, Sogn og Fjordane

AU har seks til åtte møte i året.