Søkeresultat på

-


Loading...

Arbeidsutvalet (AU)

Vestlandsrådet sitt arbeidsutval (AU) består av dei fire fylkesordførarane på vestlandet. AU skal m.a. sette politisk dagsorden og avklare kva saker Vestlandsrådet skal arbeide med. Dei har seks til åtte møte i året. 

Medlemmar i arbeidsutvalet:

- Anne Gine Hestetun, Hordaland

- Solveig Ege Tengesdal, Rogaland

- Jenny Følling, Sogn og Fjordane

- Jon Aasen, Møre og Romsdal

 

Møte AU 7. april 2017

skype og telefonmøte
tid: 7. april 207 kl. 07.45-08.30

sakliste: 

AU-sak 06/17

Protokoll og referat frå Vestlandsrådsmøtet 28.02.17 i Bergen.

Til drøfting

AU-sak 07/17

Agenda og opplegg for Vestlandsrådsmøtet 11.05.17 i Sogndal. Gjennomgang av førebels køyreplan (vedlagt), samt kort orientering frå fylkesrådmannen/sekretariatet om ramme/møteopplegg.

Til drøfting

AU-sak 08/17

Høyringssak «NOU 2016:26 - Eit framtidsretta kvotesystem».

Til drøfting

AU-sak 09/17

Transportkomiteen sitt høyringsmøte om NTP 2018-29. 25.04.17.

Fellespresentasjon eller individuelle framleggingar frå fylkesordførarane? Kort drøfting omkring opplegg og strategi.

Til drøfting

AU-sak 10/17

Vestlandsrådet sitt frukost-/debattmøte om NTP den 05.05.17. Sekretariatet orienterer kort om førebels køyreplan.

Til drøfting

AU-sak 11/17

Møteplan for AU for resten av 2017.

Til drøfting

AU-sak 12/17

Arbeidet med ny kulturmelding – initiativ frå fylkeskultursjefkollegiet. Sekretariatet orienterer kort om saka.

Til drøfting

 

Sakspapir, møte i Vestlandsrådet sitt arbeidsutval 7. april 2017