Søkeresultat på

-


Loading...

Arbeidsutvalet (AU)

Dei tre fylkesordførarane er arbeidsutval (AU) for Vestlandsrådet. AU skal m.a. sette politisk dagsorden og avklare kva saker Vestlandsrådet skal arbeide med. Dei har til vanleg seks til åtte møte i året.

Medlemer i arbeidsutvalet:

Tove-Lise Torve, Møre og Romsdal (Leiar)

Jon Askeland, Vestland

Marianne Chesak, Rogaland