Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsrådet vart etablert i 2003 og er eit politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunane i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.Møte i Vestlandsrådet, 10. september 2020

På grunn av koronapandemien vert også dette møte i Vestlandsrådet, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i eit virtuelt møterom.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet, 20. mai 2020

På grunn av koronapandemien vert også dette møte i Vestlandsrådet, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i eit virtuelt møterom. Innkalling og saksliste til møtet finn du her.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet, 15.april 2020

På grunn av koronopandemien vert møte i Vestlandsrådet, 15.april, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i ei virituelt møterom. Innkalling og saksliste til møtet finn du her.

Les mer...

31.03.2020 gjennomførte Vestlandsrådet sitt tredje koordineringsmøte på Vestlandet om marin forsøpling

Med marin forsøpling på agendaen inviterer Vestlandsrådet til koordineringsmøte som i utgangspunktet var planlagt gjennomført i Stavanger. For å avgrense smittefare mot koronaviruset, er det bestemt at møtet skal gjennomførast digitalt. Møtet vert arrangert av Vestlandsrådet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, og Senter for oljevern og marint miljø.

Les mer...

Møte på Scandic Flesland Airport Hotel i Bergen 27. november.

Vestlandsrådet skal ha møte på Scandic Flesland Airport Hotel i Bergen 27. november. Sakene kan du lese her:

Les mer...

Berekraftige tiltak mot marin forsøpling

Berekraftige tiltak mot marin forsøpling

Vestlandsrådet ønskjer å ta ei koordinerande rolle i arbeidet med marin forsøpling i landsdelen, basert på Vestlandsrådet sitt prosjekt; Berekraftige tiltak mot marin forsøpling. Nokre av tiltaka er:

Les mer...

 
1 2 3 4 5 6 Neste »