Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsrådet vart etablert i 2003 og er eit politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunane i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.Møteplanar for 2022

Vestlandsrådet vedtok følgande møteplanar for Vestlandsrådet og Arbeidsutvalet (AU)

Les mer...

Vestlandsrådets møte 2. September 2021

Vestlandsrådet hadde den 2. september sitt første fysiske møte sidan 2019. Møtet fann stad i Ålesund.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet 2. september 2021

Vestlandsrådet har den 2. september 2021 sitt første fysiske møte på over 1 ½ år. Møtet blir halde i Ålesund, i samband med The North West, som arrangeres i heile veke 35.

Les mer...

Vestlandsmeldingen 2021

Agenda Vestlandet har utarbeidd rapporten «Vestlandsmeldingen 2021». I Vestlandsrådets møte 19. mai 2021 fekk rådet ei orientering av Sigurd Klyve Grytten (Zynk) og Frode Nergaard Fjeldstad (Agenda Vestlandet) om innhaldet i denne rapporten.

Les mer...

Næringsstrategi Vestlandsrådet

Vestlandsrådet vedtok i 2020 at det skulle utarbeidast ein felles Næringsstrategi for Vestlandet.

Les mer...

Webinar om felles næringsstrategi for Vestlandet

Måndag 8. juni vart det halde eit webinar om felles næringsstrategi for Vestlandet. Prosessen med å utvikle ein felles strategi for framtidig næringsutvikling nærmar seg no slutten, og i denne fasen er det viktig å arbeide for at synspunkt kjem inn til prosessleiinga, slik at alle forslag og omsyn blir vurdert.

Les mer...

 
1 2 3 4 5 6 Neste »