Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsrådet vart etablert i 2003 og er eit politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunane i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.Webinar om felles næringsstrategi for Vestlandet

Måndag 8. juni vart det halde eit webinar om felles næringsstrategi for Vestlandet. Prosessen med å utvikle ein felles strategi for framtidig næringsutvikling nærmar seg no slutten, og i denne fasen er det viktig å arbeide for at synspunkt kjem inn til prosessleiinga, slik at alle forslag og omsyn blir vurdert.

Les mer...

Ei felles stemme tek form

I skjæringspunktet mellom flinke folk og det naturen byr på, der ligg det store moglegheiter. Moglegheiter som vert utforska og utvikla i arbeidet med ny felles næringsstrategi for Vestlandet.

Les mer...

Felles næringsstrategi for Vestlandet

Vestlandsrådet vedtok 10. november 2020 å sette i gang ein prosess med å utvikle ein felles næringsstrategi for Vestlandet. Målsettinga for prosessen er å styrke Vestlandet som region for verdsleiande, berekraftig næringsliv, basert m.a. på kunnskapen og erfaringane som over lang tid er bygd opp i eksisterande næringsliv. Det er viktig å sikre nasjonale rammevilkår for ny vekst og omstilling for framtidas arbeidsplassar på Vestlandet. Kunnskapen om dette er stor, men fragmentert, og i løpet av prosessen skal kunnskapsgrunnlaget systematiserast og samanfattast i ein overordna næringsstrategi.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet, 10. september 2020

På grunn av koronapandemien vert også dette møte i Vestlandsrådet, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i eit virtuelt møterom.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet, 20. mai 2020

På grunn av koronapandemien vert også dette møte i Vestlandsrådet, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i eit virtuelt møterom. Innkalling og saksliste til møtet finn du her.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet, 15.april 2020

På grunn av koronopandemien vert møte i Vestlandsrådet, 15.april, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i ei virituelt møterom. Innkalling og saksliste til møtet finn du her.

Les mer...

 
1 2 3 4 5 6 Neste »