Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsrådet vart etablert i 2003 og er eit politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.Vestlandsrådsmøte i Sogndal 11. mai

Vestlandsrådsmøte i Sogndal 11. mai

Det blir møte i Vestlandsrådet 11. mai i Sogndal. Aktuelle saker er mellom anna marin strategi for fylka og rammer for ferjeflåten.

Les mer...

Kjempar for Vestlandet i NTP til siste slutt

Kjempar for Vestlandet i NTP til siste slutt

Vestlandsrådet stod saman for felles samferdslesaker i møte med stortingsrepresentantar og andre fredag. Det er enno mogleg å påverke prioriteringane i Nasjonal transportplan i retning viktige saker for Vestlandet.

Les mer...

Saman for samferdsla på Vestlandet

Saman for samferdsla på Vestlandet

Eit samla vestland inviterer stortingspolitikar til møte om Nasjonal transportplan (NTP) for å kjempe for dei viktigaste samferdslesakene i landsdelen. Ferjefri E39, skredsikring, ferjedrift og vegvedlikehald er viktige tema på møtet i regi av Vestlandsrådet.

Les mer...

Møte i Sogndal 11. mai 2017

Møte i Sogndal 11. mai 2017

Neste møte i Vestlandsrådet blir 11. mai i Sogndal. Aktuelle saker er mellom anna marin strategi for fylka og rammer for ferjeflåten.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet 28. februar 2017

Vestlandsrådet har møte på Clarion Hotel Bergen Airport tysdag 28. februar 2017.

Les mer...

Sogn og Fjordane leiar Vestlandsrådet i 2017

Sogn og Fjordane leiar Vestlandsrådet i 2017

Jenny Følling og Sogn og Fjordane fylkeskommune tok over leiinga av Vestlandsrådet 1. januar 2017. Viktige saker i 2017 vil vere arbeidet med Nasjonal transportplan og næringsutvikling basert på naturressursane på Vestlandet.

Les mer...

 
1 2 3 4 5 6 Neste »