Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsrådet vart etablert i 2003 og er eit politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunane i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.Ei felles stemme tek form

I skjæringspunktet mellom flinke folk og det naturen byr på, der ligg det store moglegheiter. Moglegheiter som vert utforska og utvikla i arbeidet med ny felles næringsstrategi for Vestlandet.

Les mer...

Felles næringsstrategi for Vestlandet

Vestlandsrådet vedtok 10. november 2020 å sette i gang ein prosess med å utvikle ein felles næringsstrategi for Vestlandet. Målsettinga for prosessen er å styrke Vestlandet som region for verdsleiande, berekraftig næringsliv, basert m.a. på kunnskapen og erfaringane som over lang tid er bygd opp i eksisterande næringsliv. Det er viktig å sikre nasjonale rammevilkår for ny vekst og omstilling for framtidas arbeidsplassar på Vestlandet. Kunnskapen om dette er stor, men fragmentert, og i løpet av prosessen skal kunnskapsgrunnlaget systematiserast og samanfattast i ein overordna næringsstrategi.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet, 10. september 2020

På grunn av koronapandemien vert også dette møte i Vestlandsrådet, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i eit virtuelt møterom.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet, 20. mai 2020

På grunn av koronapandemien vert også dette møte i Vestlandsrådet, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i eit virtuelt møterom. Innkalling og saksliste til møtet finn du her.

Les mer...

Møte i Vestlandsrådet, 15.april 2020

På grunn av koronopandemien vert møte i Vestlandsrådet, 15.april, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i ei virituelt møterom. Innkalling og saksliste til møtet finn du her.

Les mer...

31.03.2020 gjennomførte Vestlandsrådet sitt tredje koordineringsmøte på Vestlandet om marin forsøpling

Med marin forsøpling på agendaen inviterer Vestlandsrådet til koordineringsmøte som i utgangspunktet var planlagt gjennomført i Stavanger. For å avgrense smittefare mot koronaviruset, er det bestemt at møtet skal gjennomførast digitalt. Møtet vert arrangert av Vestlandsrådet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, og Senter for oljevern og marint miljø.

Les mer...

 
1 2 3 4 5 6 Neste »