Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsrådet vart etablert i 2003 og er eit politisk samarbeidsråd mellom fylkeskommunane i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal.Koordineringsmøte om marin forsøpling – no som digitalt møte 31.mars 2020

Med marin forsøpling på agendaen inviterer Vestlandsrådet til koordineringsmøte som i utgangspunktet var planlagt gjennomført i Stavanger. For å avgrense smittefare mot koronaviruset, er det bestemt at møtet skal gjennomførast digitalt. Møtet vert arrangert av Vestlandsrådet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, og Senter for oljevern og marint miljø.

Les mer...

Møte på Scandic Flesland Airport Hotel i Bergen 27. november.

Vestlandsrådet skal ha møte på Scandic Flesland Airport Hotel i Bergen 27. november. Sakene kan du lese her:

Les mer...

Berekraftige tiltak mot marin forsøpling

Berekraftige tiltak mot marin forsøpling

Vestlandsrådet ønskjer å ta ei koordinerande rolle i arbeidet med marin forsøpling i landsdelen, basert på Vestlandsrådet sitt prosjekt; Berekraftige tiltak mot marin forsøpling. Nokre av tiltaka er:

Les mer...

Vestlandsrådet samordnar storinnsats mot marin forsøpling

Vestlandsrådet samordnar storinnsats mot marin forsøpling

Vestlandsrådet etablerer eit omfattande samordningsprosjekt for å setje i gang tiltak mot marin forsøpling.

Les mer...

Høyring - Handlingsplan for cruisestrategien

Høyring - Handlingsplan for cruisestrategien

Har du meiningar om cruisetrafikken på Vestlandet? Vestlandsrådet vedtok i fjor ein cruisestrategi for dei fire fylka. No er handlingsplanen for strategien ute på høyring, og du kan seie meininga di fram til 2. januar 2018.

Les mer...

Nasjonal transportplan på sakslista i Vestlandsrådet

Nasjonal transportplan på sakslista i Vestlandsrådet

Handlingsprogram 2018–23 for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 er ute på høyring og står på sakslista for møtet i Vestlandsrådet 25. oktober.

Les mer...

 
1 2 3 4 5 6 Neste »