Søkeresultat på

-


Loading...

Koordineringsmøte om marin forsøpling.

Med marin forsøpling på agendaen inviterer Vestlandsrådet til koordineringsmøte i Stavanger. Møtet blir arrangert av Vestlandsrådet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, og Senter for oljevern og marint miljø.


Målgruppe og agenda

Med dette møtet ønskjer vi at frivillige, næringsliv, klynger og det offentlege får presentert ny kunnskap om marin forsøpling, samtidig som vi lager ein samlingsplass for nettverksbygging og kunnskapsdeling på tvers av næringsinteresser, organisasjonar og forvalting. Vi vil sjå nærmare på status på opprydding, metodar, førebygging, finansiering, handtering av avfall, ny forsking og kunnskap, innovasjon, teknologi utfordringar og potensielle løysingar.

I 2020 har vi valt å utvide koordineringsmøte med ein ekstra dag for å få ytterligare utbytte av samarbeidet ilag med ein supplerande workshop.

Dag 1: Koordineringsmøte 31. mars kl. 09:00 - 20:00 med felles middag kl. 18.00
Stad: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger

 

Dag 2. Workshop 1. april kl. 09:00 – 13:00
Stad: Fylkesmannen i Rogaland, Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger
For nærmare informasjon, program og påmelding sjå:  https://www.vestlandfylke.no/kalender/2020/koordineringsmote-om-marin-forsopling/