Søkeresultat på

-


Loading...

Møte i Vestlandsrådet, 10. september 2020

På grunn av koronapandemien vert også dette møte i Vestlandsrådet, gjennomført som eit fjernmøte der medlemene i Vestlandsrådet vil delta i eit virtuelt møterom.
 

Innkalling og saksliste til møtet finn du her.

Møtet kan følgjast direkte på nett-tv ved å bruke denne linken;

https://mediasite.sfj.no/Mediasite/Play/aa4767276b3841f8929ceb58eaf834801d