Søkeresultat på

-


Loading...

Møteplanar for 2022

Vestlandsrådet vedtok følgande møteplanar for Vestlandsrådet og Arbeidsutvalet (AU):

Vestlandsrådet:

24. februar
28. april
16. juni
08. september
24. november

Arbeidsutvalet (AU):

27. januar
31. mars
19. mai
10. juni
25. august
27. oktober
16. desember