Søkeresultat på

-


Loading...

Næringsstrategi Vestlandsrådet

Vestlandsrådet vedtok i 2020 at det skulle utarbeidast ein felles Næringsstrategi for Vestlandet.

Dette arbeidet har gått føre seg fram til no. Næringsstrategien vart presentert og lansert i eit nettmøte 29. juni. Vestlandsrådet skal behandle næringsstrategien i møte 2. september 2021.

 

Næringsstrategien finn du her.