Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsmeldingen 2021

Agenda Vestlandet har utarbeidd rapporten «Vestlandsmeldingen 2021». I Vestlandsrådets møte 19. mai 2021 fekk rådet ei orientering av Sigurd Klyve Grytten (Zynk) og Frode Nergaard Fjeldstad (Agenda Vestlandet) om innhaldet i denne rapporten.

Vestlandsrådet vedtok i 2020 å utarbeide ein Næringsstrategi for Vestlandet. Denne prosessen vart avslutta 29. juni med ei nettlansering av rapporten. Vestlandsrådet skal formelt behandle rapporten i møte 2. september 2021.

Begge rapportane er viktige for å kunne få best mogleg oversikt over utfordringar som næringslivet på Vestlandet står overfor, og kva løysingar og tiltak som kan vere aktuelle i det vidare arbeidet.

Rapporten

Presentasjon av Vestlandsmeldinga for Vestlandsrådet