Søkeresultat på

-


Loading...

Vestlandsrådets møte 2. September 2021

Vestlandsrådet hadde den 2. september sitt første fysiske møte sidan 2019. Møtet fann stad i Ålesund.

Hovedtemaet for møtet var: «Strategi for framtidsretta næringsutvikling på Vestlandet».

Følgande hadde innleiingar på møtet:

«Næringsstrategi for Vestlandet», v/Ingvill Flo (PWC), og Per Erik Dalen (Ålesund Kunnskapspark)

«Samarbeid og stimulans – nøkkelen til suksess for Vestlandet», v/Mari Dorte Jønland Michaelsen (Innovasjon Norge)

«Haukeblikk på Næringsstrategien for Vestlandet», v/Victor Norman (NHH)


Vestlandsådet behandla m.a. følgande saker:

  • Næringsstrategi for Vestlandet
  • Vestlandsmeldingen 2021
  • Interreg/Nordsjøprogrammet
  • Møteplanar for 2022

Her finner du protokollen frå møtet.