Søkeresultat på

-


Loading...

Webinar om felles næringsstrategi for Vestlandet

Måndag 8. juni vart det halde eit webinar om felles næringsstrategi for Vestlandet. Prosessen med å utvikle ein felles strategi for framtidig næringsutvikling nærmar seg no slutten, og i denne fasen er det viktig å arbeide for at synspunkt kjem inn til prosessleiinga, slik at alle forslag og omsyn blir vurdert.

Nedanfor følgjer den førebelse presentasjonen av næringsstrategien slik den vart lagt fram i webinaret, og opptak frå webinaret.

 

Link til webinar

Link til PDF versjon