Søkeresultat på

-


Loading...

Om Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er eit politisk samarbeidsråd for fylkeskommunane på Vestlandet. Det er dei tre fylkeskommunane Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal som har etablert og driv rådet, med heimel i kommunelova kapitel 18. Vestlandsrådet vart skipa i 2003. Leiarvervet går på omgang mellom fylkeskommunane, med ein varigheit på eit år. Vestlandsrådet har som regel tre møte i året.

Leiar av Vestlandsrådet 2021: 

Tove-Lise Torve 
Fylkesordfører Møre og Romsdal

tove-lise.torve@mrfylke.no

Tlf: 71280483 og 94165175