Søkeresultat på

-


Loading...

Om Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er eit politisk samarbeidsråd for fylkeskommunane på Vestlandet. Det er dei tre fylkeskommunane Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal som har etablert og driv rådet, med heimel i kommunelova kapitel 18. Vestlandsrådet vart skipa i 2003. Leiarvervet går på omgang mellom fylkeskommunane, med ein varigheit på eit år. Vestlandsrådet har som regel tre møte i året.

Leiar av Vestlandsrådet 2020: 

Jon Askeland, fylkesordførar Vestland
jon.askeland@vflk.no  - 474 59 720 

Møte og saker

Møtedatoar 2020:

  • Tysdag 25. februar i Møre og Romsdal
  • Onsdag 17. juni i Rogaland
  • November i Vestland. Dato vert fastsett seinare.