Iver Jan Leren tilsett som prosjektleiar for oppfølging av næringsstrategien

Iver Jan Leren, er tilsett som prosjektleiar for oppfølging av Vestlandsrådet sin næringsstrategi. Han er opprinneleg frå Kristiansund, men har arbeidd og vore busett i Stavanger siden 1985.

Siden 1994 har han arbeidd i Rogaland fylkeskommune, dei første årene i opplæringsavdelinga med fagopplæring som ansvarsområde. Han har og hatt eit toårig engasjement i Utdanningsdirektoratet.

Var med å starte karrieresentre i fylket, før han starta opp med oppgåver innanfor fylkeskommunen sitt internasjonale engasjement. Har har arbeidd med EU-prosjekter som prosjektleiar siden 2010. Det første prosjektet leverte energieffektive løysninger i bygg i Ungarn og Baskerland i Spania. Siste prosjekt har levert verdens første batteridrevne hurtigbåt, «Medstraum» går i rute i Stavangerområdet i dag. Iver Jan har vore knytt til næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune siden 2012 og kjenner godt til næringslivet i fylket. Han har og vore medlem av Fjord Norge AS sitt styre i to år.