Møte i Kommunal- og distriktsdepartementet om manglande statleg satsing på Interreg

Foto: Kathrine Louise Clarke, Vestland fylkeskommune. Frå venstre; leiar i Vestlandsrådet Jon Askeland (fylkesordførar i Vestland), Statsekretær i KDD, Sigrun Wiggen Prestbakmo, Gunn Marit Helgesen (folkevald i Vestfold og Telemark fylkeskommune og styreleiar i KS), leiar i Østlandssamarbeidet Roger Ryberg (fylkesordførar Viken fylkeskommune)

Mandag 8.mai møtte Vestlandsrådet og Østlandsamarbeidet i fellesskap, statssekretær i KDD, Sigrun Wiggen Prestbakmo, for å drøfte den manglande statlege satsinga på norsk deltaking i Interreg-programma. På møtet vart det understreka kor viktig Interreg er for kommunane og fylka på Vestlandet og Austlandet og at regjeringa må styrke Interreg-satsinga i statsbudsjettet for 2024. I tillegg må det leggast opp til ei meir forutsigbar finansiering for den 7-årige programperioden. For Vestlandsrådet møtte leiar Jon Askeland (fylkesordførar i Vestland) og seniorådgjevar Katharine Louise Clarke. For Østlandssamarbeidet møtte leiar Roger Ryberg (fylkesordførar Viken fylkeskommune), Gunn Marit Helgesen (folkevald i Vestfold og Telemark fylkeskommune og styreleiar i KS), og seniorrådgjevar Ann Irene Sæternes.