Fagopplaring RFK 00038 Foto Elisabeth Tønnessen

Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er danna for å styrke landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt, og utgjer ei politisk kraft som er sterkare enn den dei deltakande fylkeskommunane er kvar for seg. Fylka på Vestlandet har mange felles muligheiter og utfordringar.

Vi kan oppnå meir gjennom å samle kreftene for å utvikle Vestlandet, for å utnytte felles muligheiter og for å løyse våre felles utfordringar. Rådet består av i alt 18 medlemer, og er sett saman av fylkesordførarane, fylkesvaraordførarane og 4 medlemer frå kvar av fylkestinga i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

6629607 4881465

Vestlandsrådet 2023-2027

Dette er dei nyvalde medlemene i Vestlandsrådet 2023-2027

Les meir
Torvikbygd ferjekai SSF 18984 Foto Silje Alvsaker

Nasjonal transportplan 2025-2036

Vestlandsrådet handsama sak om Nasjonal transportplan 2025-2036 på rådsmøte, 28. juni 2023.

Les meir
VR NT Pmøte

Vestlandet samla seg om NTP 2025-2036

Vestlandsrådet inviterte vestlandsfylka sine stortingsbenkar til dialogmøte om Stortinget si handsaming av Nasjonal transportplan 2025-2036.

Les meir
Thumbnail

Vestlandsrådet vedtok politisk plattform for 2024-2027

På møte 10.april 2024 vedtok Vestlandsrådet politisk plattform for perioden 2024-2027.

Les meir
Anders Riise

Møre og Romsdal fylkeskommune overtek leiarskapet i 2024

Les meir
Bilde 20240111 101238 133c50c2

Mål og meining med Vestlandsrådet

På møte i Ålesund, 11.januar 2024, var det lagt opp til ein workshop i det nykonstituerte Vestlandsrådet om aktuelle felles politikkområder og samarbeidsformer for perioden 2023-2027.

Les meir
Crop fe5 u8 L0 d6ae5cd0 78ac 43dd 9b6e e0ea57340212

Pressemeldingar og uttalar

Les meir
The language conference in Bergen on 25 May SSF 17720

Presentasjonar og aktuelt

Presentasjonar og aktuelt frå m.a. møter i Vestlandsrådet

Les meir