Søkeresultat på

-


Loading...

Kontakt oss

I 2019 har Rogaland fylkeskommune leiinga i Vestlandsrådet.

Leiar av Vestlandsrådet

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordførar Rogaland
solveig.ege.tengesdal@rogfk.no 
907 22 027

 

Medlemmer i Vestlandsrådet

Solveig Ege Tengesdal

Krf

Rogaland

Marianne Chesak

Ap

Rogaland

Arne Bergsvåg

Sp

Rogaland

Janne Johnsen

H

Rogaland

Pål Morten Borgli

Frp

Rogaland

Anne Gine Hestetun

Ap

Hordaland

Pål Kaarbø
Krf

Hordaland

Terje Søviknes

Frp

Hordaland

Benthe Bondhus

Sp

Hordaland

Silja Eikeland Bjørkly

H

Hordaland

Jenny Følling

Sp

Sogn og Fjordane

Åshild Kjelsnes

Ap

Sogn og Fjordane

Noralv Distad

H

Sogn og Fjordane

Trude Brosvik

Krf

Sogn og Fjordane

Jakob André Sandal

Sv

Sogn og Fjordane

Jon Aasen

Ap

Møre og Romsdal

Gunn Berit Gjerde

V

Møre og Romsdal

Charles Tøsse H

Møre og Romsdal

Jan Ove Tryggestad

Sp

Møre og Romsdal

Frank Sve

Frp

Møre og Romsdal

 

Møtedatoar 2019

- 15. februar  

- 21. juni  

- 14. november  

 

Fylkesrådmannen i formannskapsfylket har innstillingsretten til Vestlandsrådet, og har ansvar for sekretariatsfunksjonen. I 2019 er det Rogaland fylkeskommune.

 

Sekretariat 

Sekretariatsleiar for Vestlandsrådet er Arne Hope, Rogaland fylkeskommune.
a
rne.hope@rogfk.no

Mobil 952 43 823

 

Fylkesvise kontaktar

Møre og Romsdal:  Robert Løvik, tlf 993 33 483, robert.lovik@mrfylke.no

Sogn og Fjordane:  Kristin Rundsveen kristin.rundsveen@sfj.no  og Endre Høgalmen endre.hogalmen@sfj.no

Hordaland:            Beate Bergsholm, tlf 455 19 349,  beate.bergsholm@hfk.no

Rogaland:              Randi Klæbo, tlf 915 28 940, randi.klaebo@rogfk.no

 

Fylkesrådmennene er

Møre og Romsdal:   Ottar Brage Guttelvik, tlf. 71 25 87 00

Sogn og Fjordane:  Tore Eriksen, tlf. 57 65 61 14

Hordaland:             Ingrid Holm Svendsen, tlf. 55 23 90 10

Rogaland:              Inge Smith Dokken,  tlf. 51 51 66 31