Medlemmer Arbeidsutvalget (AU)

Dei tre fylkesordførarane er arbeidsutval (AU) for Vestlandsrådet. AU skal m.a. sette politisk dagsorden og avklare kva saker Vestlandsrådet skal arbeide med. Dei har til vanleg seks til åtte møte i året.

Medlemer i arbeidsutvalet 2023:

Jon Askeland, fylkesordførar Vestland (leiar)

Jone Askeland


Line Hatmosø Hoem, fylkesordførar Møre og Romsdal

Line Hatmosøy Hoem


Marianne Chesak, fylkesordførar Rogaland

Marianne Chesak

Møter i arbeidsutvalet

Her finner du dokumentasjon frå møter i arbeidsutvalet

Arbeidsutvalet, 11.januar 2023

Referat

Saksliste

Sak 2/23

Sak 3/23

Sak 4/23

Sak 5/23

Arbeidsutvalet, 02.februar 2023

Referat

Saksliste

Sak 8/23

Sak 9/23

Sak 10/23

Arbeidsutvalet, 07.mars 2023

Referat

Saksliste

Sak 12/23

Sak 13/23

Sak 14/23

Sak 15/23

Sak 16/23

Sak 17/23

Arbeidsutvalet, 10.mai 2023

Referat

Saksliste

Sak 20/23

Sak 24/23

Arbeidsutvalet, 22.juni 2023

Referat

Saksliste

Sak 27/23

Sak 28/23

Sak 29/23

Sak 30/23

Arbeidsutvalet, 29.september 2023

Referat

Saksliste

Sak 33/23

Sak 34/23