Møteplan 2023

Vestlandsrådet har vedteke følgjande møteplan for 2023:

Tirsdag 7. februar (digitalt fjernmøte)
Tirsdag 11.april
Tirsdag 22. august (Utgår!)
Torsdag 16. november

Lokalisering av dei tre siste møta blir bestemt seinare,
Det kan bli aktuelt med ytterlegare møte på Teams.

Arbeidsutvalet har digitalt møte:

Onsdag 11. januar
Tirsdag 7. mars
Onsdag 10. mai
(Fellesmøte mellom partnerskapa i dei tre fylkeskommunane)
Torsdag 15. juni
Tirsdag 8. august (Utgår!)
september?
Onsdag 25, oktober
Møteplanen kan bli endra på kort varsel

Her er arkivet fra møter i Vestlandsrådet

2023

2022

Møte i Vestlandsrådet 28. april

2021

2020

2019

2018

Møte i Vestlandsrådet 15.02.2018

2017

Møte i arbeidsutvalet 15.06.2017

Vestlandsrådet sitt frukostmøte om NTP

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Møte i Vestlandsrådet 24.04.2009

2008

2007

2006

Møte i Vestlandsrådet 07-12-2006

2005

Møte i Vestlandsrådet 12-01-2005

Møte i Vestlandsrådet 14-03-2005

2004

Møte i Vestlandsrådet 06-10-2004

Møte i Vestlandsrådet 23-06-2004

Møte i Vestlandsrådet 29-01-2004

Møte i Vestlandsrådet 31-03-2004

2003

Møte i Vest

Møte i Vestlandsrådet, 28.juni 2023