Næringsstrategi

Vestlandsrådet satsar særleg på næringsutvikling, og vedtok på møtet 2. september 2021 ein næringsstrategi for Vestlandet.