Vestlandsrådet har sitt siste møte før sommaren for å handsame sak om uttale til Nasjonal transportplan 2025-2036. Møtet blir gjennomført som digitalt fjernmøte.