Her finn du møteprotokollen. Møteprotokollen vil bli lagt fram for endeleg godkjenning på førstkommande møte i Vestlandsrådet.