Fagopplaring RFK 00038 Foto Elisabeth Tønnessen

Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er danna for å styrke landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt, og utgjer ei politisk kraft som er sterkare enn den dei deltakande fylkeskommunane er kvar for seg. Fylka på Vestlandet har mange felles muligheiter og utfordringar.

Vi kan oppnå meir gjennom å samle kreftene for å utvikle Vestlandet, for å utnytte felles muligheiter og for å løyse våre felles utfordringar. Rådet består av i alt 18 medlemer, og er sett saman av fylkesordførarane, fylkesvaraordførarane og 4 medlemer frå kvar av fylkestinga i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Vestlandshuset February 2023 SSF 18602 Foto Morten Wanvik

Digitalt møte i Vestlandsrådet, 28.juni, kl 0900

Les meir
Arendal Bilde1

Vestlandsrådet sette kompetanse til havvindnæringa på dagsorden under Arendalsveka 2023.

Vestlandsrådet sitt arrangement under Arendalsveka 2023, sette søkelys på Vestlandet sin posisjon i utvikling og utbygging av vindmølleparkar til havs. Har vestlandsfylka den kompetansen som trengs for denne satsinga og korleis stiller aktørane i utdanningssektoren og næringslivet seg til kompetanseutfordringa for å få realisert ny energiproduksjon gjennom havvind?

Les meir
Ferjekai SSF 14687

Nasjonal transportplan 2025-2036

Vestlandsrådet handsama sak om Nasjonal transportplan 2025-2036 på rådsmøte, 28. juni 2023.

Les meir
Interregbilde

Møte i Kommunal- og distriktsdepartementet om manglande statleg satsing på Interreg

Les meir
Crop fe5 u8 L0 d6ae5cd0 78ac 43dd 9b6e e0ea57340212

Pressemeldingar og uttalar

Les meir
Eldoyane Naringspark SSF 14790 2

Nytilsett prosjektleiar for oppfølging av næringsstrategien

Iver Jan Leren er tilsett som prosjektleiar for oppfølging av Vestlandsrådet sin næringsstrategi.

Les meir
The language conference in Bergen on 25 May SSF 17720

Presentasjonar og aktuelt

Presentasjonar og aktuelt frå m.a. møter i Vestlandsrådet

Les meir
Brussel

Vestlandsrådet og Østlandssamarbeidet ber om felles møte med KDD om Interreg-finansiering

Stort behov for styrka statleg finansiering av Interreg-programma for viderføring av samarbeidsprosjekt i m.a. Nordsjøområdet.

Les meir
Ekspertutval

Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane

Vestlandsrådet stiller seg kritisk til ekspertutval sitt forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane.

Les meir