Fagopplaring RFK 00038 Foto Elisabeth Tønnessen

Vestlandsrådet

Vestlandsrådet er danna for å styrke landsdelen, både nasjonalt og internasjonalt, og utgjer ei politisk kraft som er sterkare enn den dei deltakande fylkeskommunane er kvar for seg. Fylka på Vestlandet har mange felles muligheiter og utfordringar.

Vi kan oppnå meir gjennom å samle kreftene for å utvikle Vestlandet, for å utnytte felles muligheiter og for å løyse våre felles utfordringar. Rådet består av i alt 18 medlemer, og er sett saman av fylkesordførarane, fylkesvaraordførarane og 4 medlemer frå kvar av fylkestinga i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Interregbilde

Møte i Kommunal- og distriktsdepartementet om manglande statleg satsing på Interreg

Les meir
Ferjekai SSF 14687

Nasjonal transportplan 2025-2036

Vestlandsrådet handsama sak om Nasjonal transportplan 2025-2036 på rådsmøte, 11.april 2023.

Les meir
Crop fe5 u8 L0 d6ae5cd0 78ac 43dd 9b6e e0ea57340212

Pressemeldingar og uttalar

Les meir
Eldoyane Naringspark SSF 14790 2

Nytilsett prosjektleiar for oppfølging av næringsstrategien

Iver Jan Leren er tilsett som prosjektleiar for oppfølging av Vestlandsrådet sin næringsstrategi.

Les meir
The language conference in Bergen on 25 May SSF 17720

Presentasjonar og aktuelt

Presentasjonar og aktuelt frå m.a. møter i Vestlandsrådet

Les meir
Brussel

Vestlandsrådet og Østlandssamarbeidet ber om felles møte med KDD om Interreg-finansiering

Stort behov for styrka statleg finansiering av Interreg-programma for viderføring av samarbeidsprosjekt i m.a. Nordsjøområdet.

Les meir
Ekspertutval

Forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane

Vestlandsrådet stiller seg kritisk til ekspertutval sitt forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane.

Les meir
Vestlandshuset februar 2023 SSF 18595 Foto Morten Wanvik

Møteprotokoll frå Vestlandsrådet, 11.april 2023

Les meir