NTP 2025-2036

Innspelsdokument til NTP 2025-2036 vart framlagt for Vestlandsrådet, 11.04.23. Rådet vedtok å sende dokumentet over til fylkeskommunane i arbeidet med høyringsfråsegner til Nasjonal transportplan 2025-2036. Vestlandsrådet vil vedta eigen uttale til NTP 2025-2036 på ekstraordinært møte etter at fylkestinga har gjort sine vedtak om NTP-uttale.

Her finner du NTP-innspelsdokumentet til møte i Vestlandsrådet, 11.04.23