Ny retning på næringsstrategien?


Saka «Næringsstrategi – organisering av det vidare arbeidet» kan du lesa her: