Etter innstilling frå arbeidsutvalet vedtok Vestlandsrådet sin nye politiske plattform for perioden 2024-2027.

Her kan du finne meir ut om den politiske plattformen;

Forslag til politisk plattform

Saksframstilling og vedtak