Tanken bak denne arbeidsøkta var å sikre felles behov- og forventingsavklaringar i det videre samarbeidet i rådet, og for at Vestlandsrådet skal bli ei viktig stemme for felles interesser rundt utvikling av Vestlandet.

Som innleiing til gruppearbeidet presenterte fylkesdirektørane status og kunnskap om felles utfordringar i den enkelte fylke, samt erfaringar og forventningar til Vestlandsrådet som landsdelssamarbeid.

Trond Ueland, tidlegare sekretariatsleiar for Vestlandsrådet, delte sine erfaringar og analyse av Vestlandsrådet som landsdelssamarbeid, og peikte på læringspunkt for å styrke det vidare samarbeidet.

Oppsummering av denne arbeidsøkta finn du her;

WorkshopVestlandsrådet11.01.24